Obchodn├ę podmienky ­čôĽ

1.┬á┬á ┬áV┼íeobecn├ę ustanovenia

Ceny v┬ácenn├şku s├║ uveden├ę bez DPH.┬á

V┬áko┼í├şku s├║ uv├ídzan├ę ceny bez DPH, aj s┬áDPH. V┬áko┼í├şku je uv├ídzan├í aj z─żava, popr├şpade po┼ítovn├ę n├íklady.
Platnos┼ą cenn├şka je od 01. Janu├íra 2019 do odvolania, alebo do zmeny predajn├Żch cien jednotliv├ęho druhu tovaru.
Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo na zmenu cien aj v term├şne platnosti cenn├şka.

1.1 V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky (─Ćalej len podmienky) s├║ v s├║lade so v┼íeobecn├Żmi platn├Żmi pr├ívnymi predpismi SR a upravuj├║ vz┼ąah medzi kupuj├║cim a pred├ívaj├║cim, uzatvoren├ę prostredn├şctvom elektronick├ęho obchodu www.elcen.sk a kamenn├ęho predaja tovaru a to vo veciach neupraven├Żch z├íkonom. Vz┼ąahy medzi pr├ívnick├Żmi osobami sa riadia ustanoveniami obchodn├ęho z├íkonn├şka ( z├ík. ─Ź 513/1991 Zb. )
1.2 Kupuj├║cim sa rozumie fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba, ktor├í po vlastnej autoriz├ícii odoslala elektronick├║, alebo p├şsomn├║ objedn├ívku spracovan├║ syst├ęmom obchodu.

1.3 Elektronickou objedn├ívkou sa rozumie odoslan├Ż elektronick├Ż formul├ír, obsahuj├║ci inform├ície o kupuj├║com, zozname objednan├ęho tovaru z ponuky obchodu a celkov├í cena objedn├ívky, spracovan├í syst├ęmom obchodu a n├ísledn├ę zaslan├í kuri├ęrskou, alebo po┼ítovou slu┼żbou na dodaciu adresu kupuj├║ceho.

1.4 P├şsomn├í objedn├ívka je objedn├ívka prijat├í v listovej forme, alebo prostredn├şctvom e-mailu na adresu zilina@elcen.sk, alebo eshop@elcen.sk a potvrden├í predajcom.

1.4 V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky bli┼ż┼íie upravuj├║ a upres┼łuj├║ pr├íva a povinnosti pred├ívaj├║ceho a kupuj├║ceho vo svojom aktu├ílnom znen├ş a tvoria neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą k├║pnej zmluvy.

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objedn├ívky je pravdiv├ę a ├║pln├ę vyplnenie v┼íetk├Żch ├║dajov a n├íle┼żitosti po┼żadovan├Żch syst├ęmom pri registr├íci├ş, alebo pri realiz├íci├ş objedn├ívky.

2.2 V┼íetky prijat├ę elektronick├ę objedn├ívky s├║ pova┼żovan├ę za n├ívrh k├║pno-predajnej zmluvy a s├║ pova┼żovan├ę za z├ív├Ązn├ę z obidvoch z├║─Źastnen├Żch str├ín.

2.3 Po odoslan├ş objedn├ívky bude Va┼ía objedn├ívka spracovan├í a na V├í┼í e-mail bude obratom doru─Źen├ę potvrdenie o prijat├ş objedn├ívky. Na uveden├║ e-mailov├║ adresu V├ím bud├║ v pr├şpade potreby zasielan├ę v┼íetky ─Ćal┼íie inform├ície oh─żadom Va┼íej objedn├ívky.

2.4 Pred├ívaj├║ci akceptuje n├ívrh na zmluvu zo strany kupuj├║ceho dodan├şm tovaru kupuj├║cemu.

2.5 Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż v z├ívislosti na charaktere obchodu (mno┼żstvo, cena, n├íklady na prepravu, vzdialenos┼ą a pod.) predov┼íetk├Żm pri cene vy┼í┼íej ako 100 EUR, ┼żiada┼ą kupuj├║ceho o autoriz├íciu objedn├ívky d├┤veryhodn├Żm sp├┤sobom, napr. telefonicky alebo p├şsomne. V pr├şpade odmietnutia autoriz├ície kupuj├║cim, pred├ívaj├║ci pova┼żuje objedn├ívku za neplatn├║.

2.6 V pr├şpade objednania tovaru, ktor├Ż je potrebn├ę objedna┼ą, m├┤┼że by┼ą z├íkazn├şkovi ├║─Źtovan├í z├íloha po vz├íjomnej dohode. Vystaven├şm z├ílohovej fakt├║ry nevznik├í k├║pna zmluva. V tomto pr├şpade pri stornovan├ş objedn├ívky nebude z├íkazn├şkovi u┼ż zaplaten├í z├íloha vr├íten├í.

2.7 Pred├ívaj├║ci m├┤┼że pri objedn├ívky po┼żadova┼ą od kupuj├║ceho platbu vopred ÔÇô uhradenie z├ílohovej fakt├║ry prevodn├Żm pr├şkazom pod─ża platobn├Żch in┼ítrukci├ş uveden├Żch na z├ílohovej fakt├║re, resp. priamym vkladom na ├║─Źet pred├ívaj├║ceho ak sa pred├ívaj├║ci a kupuj├║ci nedohodn├║ pr├şhodn├Żm sp├┤sobom inak.

2.8 Ak je medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim uzatvoren├í dlhodob├í r├ímcov├í p├şsomn├í k├║pna zmluva, elektronick├í objedn├ívka sa v takomto pr├şpade riadi touto zmluvou ak to podmienky elektronick├ęho obchodu dovo─żuj├║.

2.9 Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż stornova┼ą objedn├ívku bez udania d├┤vodu do 24 hod├şn od jej odoslania (po 24 hodinovej dobe pred├ívaj├║ci za─Źne objedn├ívku vybavova┼ą). Kupuj├║ci m├┤┼że objedn├ívku stornova┼ą e-mailom na adrese
zilina@elcen.sk, alebo eshop@elcen.sk, resp. telefonicky na ─Ź├şsle 041 723 57 21 alebo 041 763 76 ┬á73 .

2.10 Pred├ívaj├║ci m├í pr├ívo zru┼íi┼ą objedn├ívku, ak z d├┤vodu vypredania z├ísob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopn├Ż doda┼ą tovar kupuj├║cemu v lehote ur─Źenej t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami alebo v cene, ktor├í je uveden├í v internetovom obchode, pokia─ż sa s kupuj├║cim nedohodne na n├íhradnom plnen├ş. O stornovan├ş objedn├ívky bude kupuj├║ci informovan├Ż telefonicky a/alebo e-mailom. V pr├şpade prevodu na bankov├Ż ├║─Źet platba bude vr├íten├í.

2.11 V pr├şpade, ┼że kupuj├║ci u┼ż zaplatil za zru┼íen├║ objedn├ívku na tovar ─Źas┼ą alebo cel├║ k├║pnu cenu, bude mu t├íto ─Źiastka vr├íten├í do 14 dn├ş od zru┼íenia objedn├ívky bezhotovostn├Żm prevodom na n├şm ur─Źen├Ż ├║─Źet pokia─ż sa spolu nedohodneme inak.

2.12 K vlastn├ęmu uzavretiu k├║pno-predajnej zmluvy doch├ídza prevzat├şm tovaru kupuj├║cim. Kupuj├║ci je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od zmluvy do ├┤smich kalend├írnych dn├ş odo d┼ła prevzatia tovaru v zmysle ┬ž7 z├íkona ─Ź. 102/2014 Z. z. V pr├şpade odst├║penia od zmluvy, kupuj├║ci mus├ş doru─Źi┼ą tovar niektorou z prepravn├Żch spolo─Źnosti a to na vlastn├ę n├íklady na adresu: ELCEN s.r.o. , Predmestsk├í 79, 010 01 ┼Żilina. Zak├║pen├Ż tovar mus├ş by┼ą v p├┤vodnom obale, kompletn├Ż a nepo┼íkoden├Ż s dokladom o k├║pe, z├íru─Źn├Żm listom a n├ívodom na pou┼żitie. Vr├íten├Ż tovar nem├┤┼że nies┼ą zn├ímky pou┼ż├şvania. Ak obsahuje spotrebn├Ż materi├íl, tento nem├┤┼że by┼ą rozbalen├Ż.

2.13 V pr├şpade, ┼że bude vr├íten├Ż tovar nekompletn├Ż, pou┼ż├şvan├Ż ─Źi po┼íkoden├Ż, pred├ívaj├║ci m├┤┼że vr├íten├║ cenu zn├ş┼żi┼ą o tomu odpovedaj├║ci ─Źiastku. Peniaze bud├║ vr├íten├ę kupuj├║cemu spotrebite─żovi do 14 dn├ş od ├║─Źinnosti odst├║penia od zmluvy kupuj├║cim.

2.14 Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż po uplynut├ş z├íkonom stanovej lehoty 14 dn├ş ( z├íkon ─Ź. 102/2014 Z. z..) prija┼ą odst├║penie od zmluvy, alebo prija┼ą nevy─Źisten├Ż alebo inak zne─Źisten├Ż tovar nezodpovedaj├║ci hygienick├Żm ┼ítandardom.

2.15 Pred├ívaj├║ci sa zav├Ązuje prevzia┼ą tovar a vr├íti┼ą kupuj├║cemu zaplaten├║ k├║pnu cenu alebo preddavok v z├íkonnej lehote do 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia od zmluvy. Pred├ívaj├║ci vr├íti kupuj├║cemu peniaze po vz├íjomnej dohode na kupuj├║cim p├şsomne uveden├Ż ├║─Źet.

2.16 Z├íkazn├şk si svoje pr├ívo na odst├║penie od zmluvy m├┤┼że uplatni┼ą do 8 dn├ş odo d┼ła doru─Źenia tovaru, p├şsomne a to na adresu:

ELCEN s.r.o . , Predmestsk├í 79, 010 01 ┼Żilina.

Telefonicky a/alebo zaslan├şm kr├ítkej textovej spr├ívy (SMS) pr├ívo na odst├║penie od zmluvy uplatni┼ą nemo┼żno. Z├íkazn├şk je po zaslan├ş ┼żiadosti povinn├Ż overi┼ą si prijatie ┼żiadosti.

Pre uplatnenie pr├íva odst├║penia od zmluvy m├┤┼że spotrebite─ż po┼żiada┼ą o odst├║penie od zmluvy.

3. Dodacie podmienky a term├şny

3.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (s├şdlo), alebo miesto podnikania kupuj├║ceho uveden├ę v registra─Źnom formul├íri obchodu, alebo vo formul├íri objedn├ívky. Tovar bude dodan├Ż pred├ívaj├║cim s vyu┼żit├şm slu┼żieb tret├şch subjektov (kuri├ęrska alebo po┼ítov├í slu┼żba), alebo dod├í tovar vlastn├Żmi prostriedkami, resp. na z├íklade dohody s kupuj├║cim (mo┼żnos┼ą v├Żberu pri zad├ívan├ş objedn├ívky) bude tovar pripraven├Ż u pred├ívaj├║ceho, kde si ho kupuj├║ci preberie do 7 dn├ş.

V pr├şpade osobn├ęho odberu sa miestom plnenia zmluvy rozumie s├şdlo firmy pred├ívaj├║ceho:

ELCEN s.r.o . , Predmestsk├í 79, 010 01 ┼Żilina.

3.2 Dodanie tovaru je uskuto─Źnen├ę jeho odovzdan├şm kupuj├║cemu, pr├şpadne po┼íte, alebo prv├ęmu dopravcovi na prepravu ku kupuj├║cemu.

3.3 Vlastn├şcke pr├ívo na tovar prech├ídza na kupuj├║ceho pod podmienkou zaplatenia k├║pnej sumy v plnej v├Ż┼íke.

3.4 Pred├ívaj├║ci dod├í tovar kupuj├║cemu ─Źo mo┼żno v najkrat┼íej dobe (t.j. spravidla najnesk├┤r do 4 pracovn├Żch dn├ş) po prijat├ş elektronickej objedn├ívky. Doba pre dodanie tovaru m├┤┼że by┼ą vo v├Żnimo─Źn├Żch pr├şpadoch dlh┼íia, po osobitnom dohodnut├ş obidvoch str├ín. Nedodanie tovaru do ur─Źen├ęho term├şnu opr├ív┼łuje kupuj├║ceho odst├║pi┼ą od zmluvy.

3.5 Tovar bude dodan├Ż kupuj├║cemu v be┼żn├Żch obaloch, s v├Żnimkou pr├şpadov ak z povahy tovaru, alebo na z├íklade dohody vypl├Żvaj├║ ┼ípeci├ílne po┼żiadavky.

3.6 Doprava je zabezpe─Źen├í prostredn├şctvom rozvozu kuri├ęrskej spolo─Źnosti alebo Slovenskou po┼ítou.

3.7 Pred├ívaj├║ci nie je povinn├Ż vr├íti┼ą z├ílohu poskytnut├║ na n├íkup tovaru, pokia─ż je objednan├Ż tovar u┼ż na sklade, alebo v exped├şcii z n├í┼ího skladu.

Doba dodania:

- Slovensk├í po┼íta : doru─Źenie od 3 do 5 pracovn├Żch dn├ş od exped├şcie. Bal├şk si m├┤┼żete vyzdvihn├║┼ą na pr├şslu┼ínej pobo─Źke Slovenskej po┼íty

- Kuri├ęr : doru─Źenie nasleduj├║ci pracovn├Ż de┼ł od exped├şcie. Kuri├ęr V├ís bude kontaktova┼ą na telef├│nnom ─Ź├şsle, ktor├ę uvediete pri objedn├ívke, oh─żadom term├şnu (─Źasu) dodania.

- Rozvoz : doru─Źenie nasleduj├║ci pracovn├Ż de┼ł od exped├şcie. Kuri├ęr V├ís bude kontaktova┼ą na telef├│nnom ─Ź├şsle, ktor├ę uvediete pri objedn├ívke, oh─żadom term├şnu (─Źasu) dodania.

3.8 Cena za dopravu:

  • je pri z├ísielkach s v├íhou do 30 kg stanoven├í na 6,00ÔéČ s DPH pri z├ísielkach s v├íhou od 30 kg do 50 kg je cena dopravy 19,80EUR s DPH pri z├ísielke s v├íhou nad 50 kg bude cena stanoven├í na z├íklade cenn├şka prepravnej spolo─Źnosti, alebo dohodou.
  • Pri dovoze na┼íim vozidlom doprava je bezplatn├í v pr├şpade, ┼że objedn├ívka presiahne sumu 100,00 EUR bez DPH a jej hmotnos┼ą nepresiahne 30 kg.

V cene po┼ítovn├ęho je zahrnut├ę aj baln├ę.

4. K├║pna cena a mo┼żnosti platby

4.1 V┼íetky ceny za tovar a slu┼żby a v┼íetky poplatky v internetovom obchode s├║ uv├ídzan├ę

bez DPH.┬áPlatnos┼ą cenn├şka je 01. Janu├íra 2019 do odvolania, alebo do zmeny predajn├Żch cien.┬á

Vyhradzujeme si pr├ívo na zmenu cien aj v term├şne platnosti cenn├şka.

V cene s├║ zapo─Ź├ştane v┼íetky poplatky (recykla─Źn├Ż poplatok, autorsk├Ż poplatok). V┼íetky akcie platia do vypredania z├ísob, pokia─ż pri konkr├ętnom v├Żrobku nie je uveden├ę inak.

4.2 K├║pna cena je splatn├í najnesk├┤r pri prevzat├ş tovaru (na dobierku, od kuri├ęra, na v├Żdajnom mieste ) pr├şpadne v term├şne uvedenom na z├ílohovej fakt├║re, alebo pri zaslan├ş objedn├ívky.

4.3 Ak je cena tovaru hraden├í prostredn├şctvom elektronick├ęho platobn├ęho styku, je tovar expedovan├Ż prednostne po prip├şsan├ş celkovej ceny vr├ítane DPH v prospech ├║─Źtu pred├ívaj├║ceho.

4.4 Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo po┼żadova┼ą od kupuj├║ceho platbu vopred (nastaven├şm syst├ęmu obchodu), predov┼íetk├Żm pri tak├Żch objedn├ívkach ako je uveden├ę v ─Źl. 2 ods. 7 t├Żchto podmienok.

4.5 V pr├şpade odmietnutia zaplati┼ą objedn├ívku vopred pred├ívaj├║cemu, pred├ívaj├║ci pova┼żuje objedn├ívku za neplatn├║.

4.6 Kupuj├║ci si m├┤┼że zvoli┼ą jeden z nasleduj├║cich sp├┤sobov ├║hrady k├║pnej ceny:

  • ÔÇó dobierkou v hotovosti pri prevzat├ş tovaru od kuri├ęra, resp. slovenskej po┼íty
  • ÔÇó prevodom na bankov├Ż ├║─Źet pred├ívaj├║ceho
  • ÔÇó v hotovosti vkladom na bankov├Ż ├║─Źet pred├ívaj├║ceho

5. Záruka, reklamácie, doklady

5.1 Pred├ívaj├║ci spolu s tovarom dod├í kupuj├║cemu v┼íetky n├íle┼żit├ę doklady, ktor├ę sa k tovaru vz┼ąahuj├║, to znamen├í: Fakt├║ru - da┼łov├Ż doklad, Dodac├ş (z├íru─Źn├Ż) list.

5.2 Pred├ívaj├║ci poskytuje na dodan├Ż tovar z├íruku v├Żslovne uveden├║ na Fakt├║re (sl├║┼żi z├írove┼ł ako z├íru─Źn├Ż list), ak nie je na fakt├║re uveden├ę inak, tak minim├ílna z├íruka je 24 mesiacov a za─Ź├şna plyn├║┼ą d┼łom prevzatia tovaru kupuj├║cim. Pokia─ż sa jedn├í o viacero zostaven├Żch komponentov, ktor├ę neboli zostaven├ę na┼íou spolo─Źnos┼ąou, z├íkazn├şk je povinn├Ż zasla┼ą len dan├Ż po┼íkoden├Ż komponent.

5.3 Pred├ívaj├║ci zodpoved├í za vady, ktor├ę sa na predanom tovare prejavia v z├íru─Źnej dobe sp├┤soben├ę chybou materi├ílu, funk─Źnou chybou, alebo chyby sp├┤soben├ę pri v├Żrobe, mont├í┼żi.
5.4 Z├íruka sa nevz┼ąahuje na chyby sp├┤soben├ę neodbornou obsluhou, neprimeran├Żm zaobch├ídzan├şm, pou┼żit├şm ─Ź├ş in┼ítal├íciou, ktor├í je v rozpore s u┼ż├şvate─żskou pr├şru─Źkou, elektrostatick├Żm v├Żbojom, alebo na chyby sp├┤soben├ę nadmern├Żm mechanick├Żm opotreben├şm. Z├íruka sa tie┼ż nevz┼ąahuje na ┼íkody vzniknut├ę v d├┤sledku ┼żivelnej udalosti, ┼żivelnej katastrofy, n├ísiln├ęho po┼íkodenia, poveternostn├Żch podmienok, alebo prev├ídzkou v extr├ęmnych a neobvykl├Żch podmienkach. Dodato─Źn├ę reklam├ície ne├║plnosti alebo vonkaj┼íieho po┼íkodenia z├ísielky nezbavuje kupuj├║ceho pr├íva vec reklamova┼ą, d├ívaj├║ v┼íak pred├ívaj├║cemu mo┼żnos┼ą preuk├íza┼ą, ┼że sa nejedn├í o rozpor s k├║pnou zmluvou.

5.5 Z├íruka zanik├í v pr├şpade neopr├ívnen├ęho z├ísahu do tovaru osobou, ktor├í k vykonaniu z├ísahu nebola v├Żslovne pred├ívaj├║cim, alebo v├Żrobcom tovaru zmocnen├í alebo zmocnen├í osoba, ktor├í dan├Ż tovar servisuje.

5.6 Vybaven├ę reklam├ície bud├║ kupuj├║cemu zasielan├ę prepravnou slu┼żbou alebo bud├║ uschovan├ę.

5.7 Pri preprave rozvozom, kuri├ęrskou spolo─Źnos┼ąou alebo Slovenskou po┼ítou je kupuj├║ci povinn├Ż v pr├şpade, ┼że mu bola doru─Źen├í po┼íkoden├í z├ísielka, ozn├ími┼ą tuto skuto─Źnos┼ą a to najnesk├┤r do 24 hod├şn od prevzatia predmetnej z├ísielky.

5,8 V pr├şpade vidite─żn├ęho po┼íkodenia tovaru, alebo obalu, tak├ęto po┼íkodenie je potrebn├ę okam┼żite nahl├ísi┼ą prepravcovi, urobi┼ą o tom z├ípis, alebo tovar neprevzia┼ą.

6. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

6.1 Obchodn├ę podmienky s├║ platn├ę a ├║─Źinn├ę od 01. 01. 2019 ┬áa ru┼íia predch├ídzaj├║ce znenia VOP.

6.2 Obchodn├ę podmienky platia v tom rozsahu a znen├ş, v ktorom s├║ uveden├ę na internetovej str├ínke pred├ívaj├║ceho v de┼ł odoslania objedn├ívky kupuj├║cim.

6.3 Kupuj├║ci a pred├ívaj├║ci sa dohodli, ┼że kupuj├║ci v pr├şpade, ┼że je fyzickou osobou je povinn├Ż uvies┼ą pred├ívaj├║cemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PS─î, ─Ź├şslo telef├│nu a e-mailov├║ adresu. Kupuj├║ci a pred├ívaj├║ci sa dohodli, ┼że kupuj├║ci v pr├şpade, ┼że je pr├ívnickou osobou alebo ┼żivnostn├şkom je povinn├Ż ozn├ími┼ą pred├ívaj├║cemu svoje obchodn├ę meno, faktura─Źn├║ adresu, I─îO, DI─î, I─î DPH, ─Ź├şslo telef├│nu a e-mailov├║ adresu.

6.4 Objedn├ívku tovaru je mo┼żn├ę uskuto─Źni┼ą aj bez registr├ície, pri─Źom zadan├ę ├║daje bud├║ uchovan├ę iba jednor├ízovo pre uskuto─Źnenie konkr├ętnej objedn├ívky tovaru. Zadan├ę ├║daje m├┤┼że kupuj├║ci skontrolova┼ą v doru─Źenej potvrdzuj├║cej mailovej spr├íve s uveden├Żm online odkazom na objedn├ívku. Zmenu alebo korekciu ├║dajov v objedn├ívke alebo registr├íci├ş je mo┼żn├ę vykona┼ą telefonicky alebo mailom.

6.5 Kupuj├║ci odoslan├şm objedn├ívky ude─żuje pred├ívaj├║cemu v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 428/2002 Z. z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov v doplnen├ş a znen├ş neskor┼í├şch predpisov s├║hlas na spracov├ívanie jeho osobn├Żch ├║dajov uveden├Żch v objedn├ívke v informa─Źnom syst├ęme pred├ívaj├║ceho za ├║─Źelom plnenia k├║pnej zmluvy uzatv├íranej pod─ża Obchodn├Żch podmienok. S├║hlas kupuj├║ci ude─żuje na dobu neur─Źit├║. Kupuj├║ci m├í pr├ívo udelen├Ż s├║hlas kedyko─żvek odvola┼ą zaslan├şm p├şsomn├ęho ozn├ímenia na po┼ítov├║ adresu pred├ívaj├║ceho uveden├║ v ─Źl. 1.1. Obchodn├Żch podmienok . S├║hlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doru─Źenia odvolania s├║hlasu kupuj├║cim pred├ívaj├║cemu a ├║daje bud├║ n├ísledne vymazan├ę. Kupuj├║ci ude─żuje s├║hlas dobrovo─żne. Kupuj├║ci prehlasuje, ┼że osobn├ę ├║daje uveden├ę v objedn├ívke s├║ pravdiv├ę.

6.6 Prev├ídzkovate─ż internetov├Żch str├ínok www.elcen.sk sa zav├Ązuje, ┼że poskytnut├ę ├║daje bud├║ pou┼żit├ę len za ├║─Źelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na z├íklade v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok ur─Źen├Żch pred├ívaj├║cim. Spracov├ívan├ę ├║daje nebud├║ zverejnen├ę, spr├şstupnen├ę, ani poskytnut├ę ─Ćal┼íej tretej strane.